İnsan Kaynakları

Tayf Plastik İK Departmanı, benimsediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda, doğru pozisyona, doğru adayları kişisel yetkinliklerine göre yerleştirmek ve bireysel devamlılığı sağlamak amacıyla çalışır. 
Yetkinliklerimiz:

Takım çalışması,
Sonuç odaklılık,
İletişim,
Yaratıcılık ve yenilikçilik,
Girişimcilik,
Hassasiyet.

Kariyer planlamasında Tayf Plastik ailesinde yer almak isteyen adaylarımıza:

Sözlü mülakat,
Uygulama çalışmaları, 

yapılarak kişiler pozisyonun gerekliliklerine göre değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara şirketimiz tarafından teklif yapılır, karşılıklı kabul sonucunda aday Tayf Ailesi’ne katılır.